Srijan Avinash
  
Heritage Srijan Tower Kankurgachi, Kolkata, North Kolkata
Crystal Spring Landsdowne,-Minto-Park, Kolkata, South Kolkata
The Grand Residency Seetharam-Nagar-Main-Road,-Velacherry, Chennai, South Chennai