The Grand Residency Seetharam-Nagar-Main-Road,-Velacherry, Chennai, South Chennai
Sherwood Estate Narendrapur, Kolkata, South Kolkata
Jubilee Park Tollygunge,-Near-Maha-Nayak-Uttam-Kumar-Metro, Kolkata, South Kolkata
Palazzo , Kolkata, South Kolkata